Rekurzivne procedure

Programiranje - programski jezik Terrapin Logo
7. razred - Iva Naranđa - vježba s popunjavanjem praznina

Ispuni sve praznine i tek tada klikni na gumb Provjeri. Za pomoć klikni na gumb Pomoć. Ako koristiš pomoć, umanjuju se bodovi!

Procedura koja u sebi ima naredbu koja poziva tu istu proceduru zove se rekurzivna procedura ili .
Naredba STOP prekida izvršavanje samo one u kojoj je navedena, a ne i glavne procedure ili neke druge, više procedure iz koje je pozvana procedura u kojoj se nalazi STOP. Naredba predaje vrijednost ulaznog parametra pozivnoj proceduri. Kad računalo naiđe na , prekida se procedura u kojoj je OUTPUT naveden.