Naredbe za rad s riječima i listama

Programiranje - programski jezik Terrapin Logo
6. razred - Iva Naranđa

zadatak uparivanja - spoji naredbu sa njenim značenjem