Pučke škole u Zaladskoj županiji 1910. godine (kotari Čakovec i Prelog)

 

Škola

Vrsta škole

Broj učitelja

Kotar Čakovec

 

 

Belica

rimokatolička

2

Čakovec

državna

8

Gornji Mihaljevec

rimokatolička

2

Ivanovec

državna

1

Križovec

državna

2

Kuršanec

državna

1

Macinec

rimokatolička

2

Mačkovec

državna

1

Mursko Središće

državna

3

Nedelišće

državna

5

Podturen

rimokatolička

2

Prhovec

državna

1

Pribislavec

rimokatolička

1

Raskrižje

državna

2

Selnica

rimokatolička

1

Sivica

rimokatolička

1

Strahoninec

državna

2

Sv. Jelena (Šenkovec)

državna

1

Sv. Juraj na Bregu

općinska

1

Sv. Martin na Muri

rimokatolička

2

Sveti Urban

državna

1

Štrigova

državna

6

Vratišinec

rimokatolička

1

Željezna Gora

državna

2